حوزه هاي فعاليت
  • طراحي سامانه هاي فضايي و ماهواره برها
  • پايگاه هاي پرتاب فضايي
  • سيستم هاي پيشرانش و اجزاي آن ها
  • آزمايشگاه ها و تجهيزات تست زير سيستم ها و سيستم هاي پيش رانش
  • قابليت اطمينان و مهندسي سيستم

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/10/05
تعداد بازدید:
1757
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.